volleybalvereniging

Volleybalvereniging Captains***Kangeroe bestaat al ruim 40 jaar. De vereniging is jong, actief en dynamisch. Aantal leden: 380.

Captains***Kangeroe is een amateurvereniging, de spelers worden niet betaald. Alleen de trainers van de teams in de nationale- en de hoogste regionale competitie krijgen een onkostenvergoeding.

Thuiswedstrijden worden gespeeld in sporthal De Meet waar het publiek gezellig dicht bij het veld zit en sterk betrokken is bij het wedstrijdverloop. Captains***Kangeroe heeft een enthousiaste supportersschare die luidruchtig, opvallend maar altijd sportief aanwezig is.

nationale competitie
1e herenteam  - 2e divisie
1e damesteam - 1e divisie
De overige teams spelen in de regionale competitie.

Volleybalvereniging Captains***Kangeroe is een gezonde vereniging met een sluitende begroting. De verenigings-doelstelling in sportieve zin is minimaal het handhaven van het huidige niveau door de opzet van een goed jeugdplan en het opkrikken van de onderbouw.
In sociaal opzicht zou een eigen clubhuis hieraan zeker bijdragen. De gedachten gaan uit naar een gebouw dat met ledeninbreng wordt gerealiseerd.
Daarom streeft het bestuur naar de opbouw van een financiële reserve die als kapitaal kan dienen.